Na początku lutego br. społeczność akademicka Wyższej Szkoły Gospodarki obchodzić będzie jubileusz 75 – lecia w połączeniu z jubileuszem 15. lat pracy w Uczelni prof. WSG dra Kazimierza Marciniaka, wieloletniego jej Prorektora,a w latach 2009-2013 Rektora.

Najjaśniej błyszczały podczas tegorocznej gali Expresu Bydgoskiego  i Plebiscytu na Sportową Gwiazdę Bydgoszczy. Studentom i absolwentom, Szymonowi Woźniakowi, Magdalenie  Fularczyk-Kozłowskiej i  Beacie  Mikołajczyk serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Irregular Talents" to projekt, który jest dla WSG szczególnie ważnym przedsięwzięciem. Jesteśmy przekonani, że wybór artystów z różnymi niepełnosprawnościami, stworzenie monografii poświęcionych ich twórczości oraz zaprezentowanie ich prac na międzynarodowej wystawie pokażą, że kultura potrafi być efektywną metodą społecznej integracji.Więcej szczegółów na stronie www.irregulartalents.eu. lub

www.apk.byd.pl

 

Powody, dla których decydujemy się na rozpoczęcie studiów zimą są różne, ale najważniejsze są możliwości. W rekrutacji śródrocznej proponujemy następujące obszary studiów: Budownictwo, Fizjoterapia, Dietetyka, Wychowanie Fizyczne, Programowanie, Mechatronika, Filologia angielska, Psychopedagogika, Kryminologia, Zarządzanie firmą, Logistyka.Szczegóły na stronie wirtualnej rekrutacji.

Zerowe wpisowe Zerowe grudzień jubileusz 25lat Akademia Solidarność jest obowiązkiem MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 MBA Gaudeamus
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu