Kontrole i akredytacje

Kontrole i akredytacje

29lis2019

W związku z informacjami medialnymi oświadczamy, że w pierwszej połowie 2018 r. Biuro Kontroli i Audytu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w trybie zwykłym, przeprowadziło kontrolę obejmującą rok akademcki 2017/2018

W wyniku kontroli, zakończonej wystąpieniem pokontrolnym Uczelnia otrzymała trzy zalecenia i zgodnie z nimi wdrożyła do końca września 2019 r. program naprawczy. Jednocześnie podkreślamy, że ww. czynności o charakterze audytowym były jednymi z wielu, którym cyklicznie poddawana jest Uczelnia i jej jednostki organizacyjne, zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz wytycznymi zewnętrznych, w tym międzynarodowych systemów projakościowych (akredytacyjnych).

W okresie ostatnich dwóch lat akademickich przeprowadzono trzy audyty akredytacyjne i jedenaście postępowań opiniodawczych Polskiej Komisji Akredytacyjnej (uprawnienia do prowadzenia studiów) – wszystkie zakończone ocenami pozytywnymi. W ich wyniku Uczelnia uzyskała kolejne prestiżowe uprawnienia akademickie na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich, m.in. „psychologia”, „administracja”, „inżynieria mechatroniczna”, „pedagogika” i „pielęgniarstwo”.

Ponadto, w związku z prowadzeniem kształcenia na kierunku „pielęgniarstwo”  w Chojnicach, jak i nowymi uprawnieniami do prowadzenia kształcenia na tym kierunku w Toruniu, Uczelnia uzyskała pozytywne akredytacje Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Wyższa Szkoła Gospodarki dobrowolnie poddaje się także certyfikacji o zasięgu międzynarodowym, m.in. w 2019 r. została zakwalifikowana do prestiżowej akredytacji  ACCEU (The Accreditation Council for Entrepreneurial & Engaged Universities). Proces ten został wsparty przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W październiku 2019 r., decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Uczelnia - jako jedna z dwóch w regionie kujawsko-pomorskim - otrzymała licencję na wszystkie zakresy działalności związane z przyjmowaniem i kształceniem cudzoziemców tj. studia, staże, wolontariat i badania naukowe. 

Zgodnie ze standardowymi procedurami nadzoru jakościowego nad systemem nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce Uczelnia od początku istnienia uzyskała łącznie 49 pozytywnych opinii dotyczących uprawnień do prowadzenia studiów oraz 25 pozytywnych ocen (reakredytacji związanych z audytami). W wyniku ostatniej wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku „budownictwo” (Uchwała Nr 804/2019, Prezydium PKA z dnia 24 października 2019 r.) Uczelnia uzyskała maksymalne oceny we wszystkich kryteriach szczegółowych.

Wyższa Szkoła Gospodarki realizuje założenia Uczelni zaangażowanej. Jako Uczelnia o szerokim zakresie działalności, w związku z wyżej wymienionymi procesami akredytacyjnymi i projakościowymi, dąży do doskonalenia i podnoszenia jakości, w tym dostosowania się do zaleceń i rekomendacji w różnych obszarach funkcjonowania.

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Biuro Rekrutacji
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

Biuro Obsługi Zarządu Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
  • Transport & Logistics Supply Chain - Wojciech Goliński
© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki