Master of Public Administration - nowy wymiar kompetencji

Master of Public Administration - nowy wymiar kompetencji

12cze2018

Z jednej strony wzrost umiejętności zarządzania zespołem, motywowanie, delegowanie zadań, budowanie pozycji lidera, z drugiej strony nabywanie wiedzy i kompetencji niezbędnych do efektywnego zarządzania publicznego to cele jakie stawia sobie program kształcenia MPA

efektywnego zarządzania publicznego to cele jakie stawia sobie program kształcenia MPA. Dzięki stosowaniu nowoczesnych narzędzi takich, jak: testy kompetencyjne, metody heurystyczne  czy wizualne myślenie -  każdy ze słuchaczy nabędzie umiejętność  konstruowania i stosowania  tych narzędzi w praktyce.

MPA to studia adresowane:

 • do liderów i menedżerów spraw publicznych lub osób aspirujących do tej roli ukierunkowanych na budowanie własnej kariery i marki w obszarze administracji publicznej,
 • liderów dostrzegających potrzebę  zmian i  projektowania innowacyjnych rozwiązań w  sferze publicznej,
 • menedżerów publicznych nastawionych na nowoczesne i efektywne zarządzanie publiczne,
 • dla wszystkich urzędników, którzy chcą podnieść swoje kompetencje i zwiększyć szanse na awans w urzędzie.

MPA to:

- Studia, które przede wszystkim stawiają na rozwój osobisty lidera i menedżera spraw publicznych i osób aspirujących do roli menedżera w administracji publicznej,

- Kadra: praktycy pracujący w urzędach centralnych, dydaktycy z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniach dla administracji publicznej w Polsce  i  na świecie,

- Program, który zawiera innowacyjną tematykę w obszarze umiejętności miękkich (testy kompetencyjne, warsztaty plain language , wizualne myślenie, metody heurystyczne, teoria gier, projektowanie przemówień publicznych),

- Studia ukierunkowane  na nowoczesne podejście do zarządzania publicznego (zarządzanie wiedzą i innowacjami, organizowanie profesjonalnej obsługi w instytucji publicznej),

- Program nastawiony na zdobycie unikatowej wiedzy w zakresie prawa (zasady techniki prawodawczej, zasady tworzenia aktów wewnętrznych z elementami  techniki legislacyjnej)

- Zajęcia  warsztatowe, studia przypadków, symulacje,

- Program podzielony na trzy bloki tematyczne, które służyć ma bardziej efektywnemu kształceniu,

- Wymiana myśli i doświadczeń wśród praktyków pracujących w administracji publicznej,

- Studia, które stanowią świetne przygotowanie do rozwoju osobistej kariery w administracji publicznej.

Szczegóły znajdziesz na: www.mba.byd.pl

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Biuro Rekrutacji
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

Biuro Obsługi Zarządu Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Transport & Logistics Supply Chain - Wojciech Goliński
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki