drukuj    poleć stronę

Kampus


Kampus Wy?szej Szko?y Gospodarki w Bydgoszczy usytuowany jest w samym sercu Bydgoszczy nad rzek? Brda, sk?d kilkuminutowy spacer t?tni?cymi ?yciem ulicami wiedzie na Stary Rynek. Teren Kampusu posiada 8 hektarów zieleni, z uczelnianym aboretum, która pieczo?owicie od podstaw zosta?a zaprojektowana i wykonana na zrewitalizowanym obszarze przedwojennej garbarni.
Wszystko na miejscu! Centrum Dydaktyczne WSG gwarantuje wygodne i przyjazne warunki studiowania. Wyk?ady i ?wiczenia odbywaj? si? w specjalnie zaprojektowanych salach audytoryjnych oraz w znakomicie wyposa?onych pracowniach komputerowych oraz pracowni j?zykowej. Na miejscu jest czytelnia i biblioteka z szerokim wyborem literatury specjalistycznej oraz prenumerat? bran?owych czasopism. Studenci maj? wolny dost?p do komputerów z szybkim dost?pem do Internetu i nowoczesnym oprogramowaniem.

  

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu