drukuj    poleć stronę

Studenci


Spotkacie ich na ka?dym kroku, bo w naszej uczelni s? najwa?niejsi. Maj? po 20, czasami 30, a nawet 50 lat. 57% procent to kobiety, wi?c nic dziwnego, ?e to p?e? pi?kna dominuje w samorz?dzie studenckim.

Chcemy, aby WSG by?a dla wszystkich, którzy nas wybrali, miejscem szczególnym, bo studia to nie tylko czas nauki, ale tak?e czas dorastania, dokonywania wyborów, kszta?towania osobowo?ci. Wierzymy, ?e nasza Uczelnia ma tym pozytywny udzia?.

Wierzymy w naszych studentów.

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu