drukuj    poleć stronę

Studia in?ynierskie


Zapraszamy do zapoznania si? z szerok? ofert? naszych kierunków oraz obszarów studiów realizowanych w ramach studiów in?ynierskich. Nauka trwa 7 se­me­strów (wyj?tek stanowi Architektura - 8 sem.). Studia ko?­cz? si? egzaminem dyplomowym i uzy­ska­niem ty­tu­?u in­?y­nie­ra. Absolwent mo?­e kon­ty­nu­owa? na­uk? na stu­diach drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych.
 
Kierunki studiów in?ynierskich
Dzięki wyszukiwarce znajdziesz wszystkie propozycje z oferty edukacyjnej 2012/2013. Możesz wybrać kryterium lokalizacji - dowiesz się w jakim mieście oferujemy dany obszar studiów. Jeśli preferujesz dyplom wybranego kierunku - wpisz jego nazwę by znaleźć odpowiadające mu obszary. Trzecia opcja to słowa kluczowe - wyszukiwanie intuicyjne za pomocą haseł, które kojarzysz z danym obszarem. Zapraszamy też do korzystania z konsultacji z pracownikami Biura Rekrutacji WSG oraz przedstawicielami naszych jednostek naukowo-dydaktycznych.

 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu