drukuj    poleć stronę

Obs?uga studentów


Drogi Studencie!

Dziekanat to bardzo wa?na jednostka administracyjna ka?dej uczelni, równie? naszej WSG. Zajmuje si? wszystkim sprawami zwi?zanymi z przebiegiem studiów ka?dego studenta, czyli rozliczaniem indeksów, prowadzeniem archiwum, ustalaniem sesji, przygotowaniem dyplomatorium oraz wieloma innymi bardzo wa?nymi zagadnieniami, z których Ty jako Student nie zawsze zdajesz sobie spraw?. Tej pracy czasami nie wida?, ale ona jest, gdy? praca w dziekanacie nie ogranicza si? tylko do obs?ugi studentów. Pami?tajcie o tym.
 
Dziekanat jest dla Ciebie i wszystkie osoby w nim pracuj?ce staraj? si? pomaga? studentowi tak jak najlepiej potrafi?. S?u?? Tobie swoj? rad? i do?wiadczeniem oraz staraj? si? rozwi?za? problem, z którym przychodzisz.
 
Specjalnie dla Ciebie stworzyli?my Wortal Studencki, na którym znajdziesz informacje dotycz?cych bie??cej organizacji studiów, znajdziesz informacj? na temat szeroko poj?tego ?ycia studenckiego na naszej Uczelni.
 
Informacje na temat aktualnej sesji, takie jak terminy egzaminów lub dy?ury dziekanów znajdziesz równie? na stronie wortalu studenckiego.

Zapraszamy do Wortalu Studeckiego WSG

www.student.wsg.byd.pl

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu