drukuj    poleć stronę

Sport


Jednym z g?ównych celów Uczelni jest upowszechnianie idei sprawno?ci fizycznej, sportu i aktywnej rekreacji. Realizacji tych za?o?e? s?u?y Klub Uczelniany AZS, który od chwili powstania (w 1999 roku) szybko sta? si? jedn? z wizytówek Wy?szej Szko?y Gospodarki i regionu, organizuj?c i wzorowo koordynuj?c liczne inicjatywy sportowe oraz ?wi?c?c odnosz?c sukcesy na arenach ogólnopolskich i mi?dzynarodowych, w presti?owych rozgrywkach amatorskich i akademickich.

Zapraszamy na wortal: www.sport.wsg.byd.pl

 

 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu