drukuj    poleć stronę

ONTE


Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych w WSG jest jednostką powołaną przez Władze w celu rozwoju i propagowania nowych form nauczania wspieranych technologiami informacyjnymi zarówno w Uczelni, jak i poza nią.

Pracownicy ONTE współpracują z wieloma nauczycielami akademickimi o dużym doświadczeniu w nauczaniu bezpośrednim (face to face). Jednocześnie, ze względu na coraz to większe możliwości technologiczne, mają możliwość implementowania do tradycyjnego procesu kształcenia metod i narzędzi, które wymuszają konieczność nowego spojrzenia na proces edukacyjny i wykorzystania wielu niekonwencjonalnych pomysłów. Te fakty powodują z jednej strony konieczność prowadzenia badań w mało rozpoznanej dziedzinie, a z drugiej strony dają możliwość wykorzystania ogromnego potencjału różnych doświadczeń i twórczych idei.

Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych jest jedną z najmłodszych jednostek organizacyjnych WSG ― rozpoczął swoje prace 2 grudnia 2005 roku. Jego zadaniem jest umożliwienie szerokiego dostępu do edukacji akademickiej za pomocą sieci WWW.

ONTE jest odpowiedzialne za platformę edukacyjną. Jest to miejsce, gdzie każdy student WSG może bezpłatnie korzystać z materiałów i pomocy dydaktycznych do wykładów, ćwiczeń oraz gdzie każdy nauczyciel akademicki można publikować swoje materiały dydaktyczne, sprawdzać wiedzę studentów i prowadzić dyskusje na forach, czatach.

Pracownicy Ośrodka dokładają wszelkich starań, aby na co dzień wspomagać nauczycieli akademickich w ich pracy, a studentów skutecznie motywować do osiągania coraz lepszych wyników!

Zapraszamy na naszą platformę: http://www.onte.byd.pl/

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 rekrutacja letnia Zerowe wpisowe 40plus
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu