drukuj    poleć stronę

Organy jednoosobowe


Prezydent
doc.Krzysztof Sikora

 

Rektor
prof. WSG dr in?. Wies?aw Olszewski


 

Dyrektor Generalny
doc. Ma?gorzata Szyma?ska-Sikora

Kanclerz 
 Filip Sikora

Prorektor ds. Kszta?cenia i Studentów 
prof. WSG dr Alicja Kozubska

Prorektor ds. Nauki i Wspó?pracy 
prof. WSG dr in?. Ryszard Macio?ek

 

Dziekan Wydzia?u Studiów Stosowanych
prof. WSG dr Marzena Sobczak-Micha?owska

 


Rektor Honorowy
prof. WSG dr Kazimierz Marciniak

 

Dziekan Wydzia?u Zarz?dzania i In?ynierii w Malborku
 Patrycja Koz?owska

 

 p.o. Dziekana Wydzia?u Zarz?dzania i Nauk Spo?ecznych w Inowroc?awiu 
doc. dr Robert Brudnicki

 

 Dziekan Wydzia?u Gospodarki Turystycznej w E?ku
dr in?. El?bieta Brandt

 

  

Dziekan Wydzia?u Technicznego w Toruniu
prof. WSG dr in?. Zbigniew Borowski

 

Dziekan Wydzia?u Zarz?dzania i Przedsi?biorczo?ci w S?upsku
Bogdan Musznicki

 

Dziekan Wydzia?u Gospodarki i Techniki w Pile
dr Monika K?os

 

Dziekan Wydzia?u Nauk Stosowanych w Chojnicach
dr Wioleta Ciepluch Trojanek
 

 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu