drukuj    poleć stronę

Jednostki naukowo-dydaktyczne


Katedra Gospodarki Turystycznej
Kierownik Katedry: 
doc. dr Robert Brudnicki
Z-ca kierownika:  dr Mariusz Barczak

Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej
Dyrektor: 
doc.dr in?. Dorota ?oboda
Z-ca Dyrektora:  dr n. med. Krzysztof Olszewski

Akademickie Centrum Medyczne
Kierownik: Adrianna Szuflicka

Akademicki Zwi?zek Sportowy WSG
Prezes: Filip Wi?niewski

O?rodek Edukacyjny Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej w Toruniu
Dyrektor: Teresa Synik

Instytut Informatyki i Mechatroniki
Dyrektor: 
dr  in?.Jacek Gospodarczyk

Instytut Ekonomii i Zarz?dzania
Dyrektor: 
prof. dr hab. Magdalena Osi?ska
Z-ca Dyrektora: doc. dr Ilona Urbanyi-Popio?ek

Katedra Gospodarki Turystycznej
Kierownik: doc. dr Robert Brudnicki
Z-ca Kierownika: dr Mariusz Barczak

Instytut Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Dyrektor: 
dr in?. Dariusz Buchaniec

Instytut Kulturoznawstwa
Dyrektor:
prof. WSG dr Marek Chamot
Z-ca Dyrektora:  mgr Ewa Gruszka

Katedra Lingwistyki Stosowanej
Kierownik: 
prof. WSG dr  Irena Kudli?ska
Akademicka Przestrze? Kulturalna
Koordynator:
Pe?nomocnik Prezydenta WSG ds. Polityki Kulturalnej    
mgr sztuki Marta Rosenthal-Sikora

Instytut Nauk Spo?ecznych
 Dyrektor: 
 doc. Przemys?aw Zió?kowski
 

Instytut Nauk Medycznych 
Dyrektor: dr n.med. Krzysztof Olszewski 
 

 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu