Motyle na tandemach
Data publikacji: 03.09.2013

drukuj    poleć stronę

To kolejna akcja charytatywna prowadzona przez Zrzeszenie Studentów Niepe?nosprawnych WSG oraz Fundacj? Gaudemus. Tym razem wolontariusze zbiera? b?dzie pieni?dze na zakup tandemów, które s?u?y? b?d? osobom niewidomym i s?abowidz?cym. Pocz?tek akcji zaplanowano na 06.09.

Z wolontariuszami oraz organizatorami b?dzie mo?na spotka? si? 6.09. o godzinie 16.00 w siedzibie Fundacji, mieszcz?cej si? w APK przy ul. Królowej Jadwigi 14. Na 16.15 zapraszamy media na spotkanie informacyjne, bardzo zale?y nam na popularyzacji sporu rowerowego w?ród osób niepe?nosprawnych i utworzeniu wypo?yczalni tandemów.

Od 16:30 do 17:30 Przejazd Motylkowych wolontariuszy ulicami od ul. Adama Naruszewicza, Most W?adys?awa Jagie??y, Dworcow?, Gda?sk?, Alejami Adama Mickiewicza, Ignacego Paderewskiego, Stanis?awa Staszica, 3 Maja, Rondo Jagiellonów, Bernardy?sk?, Plac Ko?cieleckich, D?ug?, Jana Kazimierza, do Starego Rynku. 17:30 do 18:30 zbiórka w okolicach starego Rynku , zako?czenie happeningu. Wolontariusze b?dzie mo?na spotka? 7.09 na terenie Wyspy M?y?skiej podczas Bydgoskiego Festiwalu Organizacji Pozarz?dowych. Na wiosn? zaplanowano „Bydgoski Przejazd Tandemowy” i wypraw? do Torunia.

Szczegó?owych informacji udziela
Miko?aj Piekut
Zrzeszenie Studentów Niepe?nosprawnych WSG telefon 501-28-50-28« cofnij
WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu