Pomoc w kryzysie epidemicznym

Pomoc w kryzysie epidemicznym

20mar2020

Ze względu na trudny czas kryzysu epidemicznego przygotowaliśmy różne formy pomocy i wpsparcia dla naszych studentów i podopiecznych.

Zapomogi i stypendia socjalne dla studentów:

- Przygotowujemy specjalne procedury przyznawania świadczeń dla naszych studentów, mimo braku zmian w wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pozwalające nam wypłacić bezzwrotne zapomogi. Wszyscy studenci, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej ze względu na stan zagrożenia epidemicznego będą mogli składać wnioski o zapomogi z tego tytułu od 23 marca b.r. za pomocą poczty elektronicznej (adres stypendia@byd.pl). Formularze wraz z oświadczeniem studenta potwierdzającym trudną sytuację życiową umieścimy na Wortalu Studenckim. Pierwsze zapomogi Komisja Stypendialna przyzna już 3 kwietnia b.r. Jednocześnie informujemy, że czynimy starania, by pozyskać większe środki z Ministerstwa na dalsze wypłaty świadczeń.

- Komisja Stypendialna WSG informuje, że zapobiegając potencjalnym problemom finansowym studentów związanych z sytuacją zagrożenia epidemicznego, od 23 marca b.r. bez dodatkowych formalności, będą wypłacane stypendia socjalne oraz stypendia dla osób z niepełnosprawnościami dla studentów, którzy złożyli w systemie iSAPS wnioski stypendialne w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020. Nowe wnioski stypendialne (socjalne, dla osób z niepełnosprawnościami, Rektora) złożone na semestr letni 2019/2020 będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną w dwóch etapach: pierwsze do 31 marca, kolejne do 12 kwietnia b.r. Oznacza to, że do końca kwietnia wszyscy studenci pozyskają po dwie transze stypendiów. Jednocześnie informujemy, że czynimy starania, by pozyskać większe środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dalsze wypłaty świadczeń.

Studenci niepełnosprawni:

1.       Konsultacje telefoniczne z pracownikami Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami  odbywają się w godzinach 9:00 -15:00 (tel. 052 567 00 59 / 506 219 680). W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość kontaktu w innych godzinach. W tym celu prosimy o wysłanie @ (niepelnosprawni@byd.pl).

2.       Chęć otrzymania zaświadczenia o zaliczeniu semestru lub uczęszczaniu na zajęcia, potrzebne do rozliczenia z PFRON, prosimy zgłaszać na adres niepelnosprawni@byd.pl.

3.       Chęć otrzymania zaświadczenia do nowego wniosku w ramach programu Aktywny Samorząd - moduł II  prosimy zgłaszać na adres niepelnosprawni@byd.pl ze wskazaniem realizatora programu.

4.       Zaświadczenia do programu Aktywny Samorząd - moduł II zostaną wysłane w formie elektronicznej na adres @ zarejestrowany na koncie studenckim w iSAPS 3.0.

5.       Termin ubiegania się o dofinansowanie w programie Aktywny Samorząd, zgodnie z przekazanymi nam informacjami, upływa 31 marca b.r.

6.       Wnioski można składać zdalnie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy użyciu profilu zaufanego https://sow.pfron.org.pl/.

7.       Wypłaty stypendiów stypendiów dla osób z niepełnosprawnościami dla wszystkich studentów, którzy złożyli wnioski stypendialne na rok akademicki 2019/2020 w semestrze zimowym będą realizowane od 23 marca b.r. bez konieczności składania nowych wniosków na bieżący semestr.

8.       Nowe wnioski stypendialne studentów, którzy uzyskali orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne oraz studentów, którzy podjęli kształcenie w tym semestrze prosimy składać w systemie iSAPS 3.0.

9.       Podpisane wnioski wraz z załącznikami należy wysłać za pośrednictwem ePUAP wysyłając pismo do podmiotu publicznego Wyższa Szkoła Gospodarki lub w formacie pdf na adres niepelnosprawni@byd.pl.

10.   Termin składania nowych wniosków stypendialnych upływa, zgodnie z Zarządzeniem Rektora, 12 kwietnia b.r.

11.   Nowe wnioski stypendialne będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną w dwóch etapach: pierwsze do 31 marca, kolejne do 12 kwietnia b.r. Oznacza to, że do końca kwietnia wszyscy studenci pozyskają po dwie transze stypendiów.

12.   Jeśli potrzebują Państwo wsparcia psychologicznego, to prosimy o kontakt z Poradnią Akademicką WSG. Bliższe informacje dostępne są na stronie internetowej http://student.wsg.byd.pl/id,627/komunikat-poradni-akademickiej.

13.   Informujemy, że czynimy starania, by pozyskać większe środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dalsze wypłaty świadczeń.

Podopieczni Domów Dziennego Pobytu / Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

- dowóz posiłków dla osób niesamodzielnych - wsparcie dedykowane naszym podopiecznym DDP , ale również osobom niesamodzielnym związanymi z naszymi jednostkami ( Akademickie Centrum Medyczne, Uniwersytet Trzeciego Wieku);

- infolinia DDP – nasi podopieczni mogą dzwonić do nas w przypadku trudności z dostaniem się do lekarza, złego samopoczucia, pytań organizacyjnych itp. – staramy się pomóc w przyśpieszeniu procedur medycznych i otoczyć wsparciem psychologicznym

 Numer Infolinii DDP: 510 265 200

Rodzice Dzieci - Podopiecznych Przedszkola Akademickiego WSG

Do dyspozycji pozostaje Dyrektor Mirosława Żmudzka (kontakt mailowy: miroslawa.zmudzka@byd.pl) oraz Zastępca Dyrektora Kinga Kujawa (kontakt mailowy: kinga.kujawa@byd.pl, tel. 506 057 539 - w godzinach 8:00 - 16:00)

Pomoc psychologiczno – terapeutyczna:

Konsultacje i porady świadczone są zarówno dla Studentów WSG, Studentów - Seniorów UTW WSG, Absolwentów WSG, rodziców dzieci - podopiecznych Poradni Akademickiej WSG, mieszkańców dzielnicy Okole (Program OKOlica 2.0).

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego/terapeutycznego świadczonego przez specjalistów Poradni Akademickiej WSG.

•          Agnieszka Suchecka-Maklakiewicz (psycholog) – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-11.00;

•          Ewa Kaniewska-Mackiewicz (pedagog, terapeuta, analityk medyczny) – od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-15.00 oraz w soboty w godzinach 12.00-14.00.

2.         Wsparcie/porady e-mailowe: na bieżąco.

3.         Wsparcie/porady/konsultacje przez skypa:

•          Agnieszka Suchecka-Maklakiewicz - od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-11.00;

•          Ewa Kaniewska-Mackiewicz - od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-15.00 oraz w soboty w godzinach 12.00-14.00.

Uwaga: 

1.         Wsparcie/konsultacje poprzez skypa należy wcześniej uzgodnić terminowo poprzez zgłoszenie telefoniczne lub e-mailowe.

2.         Dla Studentów anglojęzycznych oferujemy wsparcie za pomocą skypa, z udziałem tłumacza języka angielskiego.

3.         W przypadku dużej ilości zgłoszeń godziny kontaktu ze specjalistami ulegną zwiększeniu dostosowanemu do potrzeb.

Kontakt telefoniczny: 52 567 07 95 lub 691 963 111

Kontakt e-mail: poradnia@byd.pl; ewa.kaniewska@byd.pl; agnieszka.maklakiewicz@byd.pl 

 

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Biuro Rekrutacji
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

Biuro Obsługi Zarządu Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
  • Transport & Logistics Supply Chain - Wojciech Goliński
© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki