Akademicka Przestrzeń Literacka WSG, Studenckie Koło Literackie WSG, Fundacja Gaudeamus oraz Stowarzyszenie - Społeczny Komitet Budowy Szkoły Pomnika Jana Pawła II zapraszają 26 paźdzernika o godzinie 17. 30 na spektakl słowno-muzyczny pamięci błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ. Kościół Świętych Polskich Braci Męczenników, ul. ks. J. Popiełuszki 3.

Kapituła Wyższej Szkoły Społeczno - Przyrodniczej w Lublinie przyznała Prezydentowi WSG, Krzysztofowi Sikorze, Medal Wincentego Pola. Wręczenie odbyło się podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015 w dniu 19.10.2014 r.  Ponadto Prezydenta WSG, założyciela firmy Kolfer, uhonorowano także Statuetką Łuczniczka Biznesu  podczas wydarzenia dedykowanego przedsiębiorcom z naszego regionu, którzy odnoszą sukcesy od 25 lat.

Debata "STOP dla EKONOMII WYKLUCZENIA" jest odpowiedzią na wezwanie papieża o dostrzeganie potrzeb i ratowanie drugiego człowieka. Organizatorami Debaty są Wyższa Szkoła Gospodarki i Stowarzyszenie "Bractwo Więzienne" Oddział Kujawsko-Pomorski. Zapraszamy 27 pażdziernika od 10.00 do 15.00. do APK.

Wstrzymaj nauczycieli, rusz uczniów-postulowała dr Marzena Żylińska,doradca MEN, gość na  międzynarodowym kongresie neurodydaktyki, który odbywał  się  w WSG w dniach 13-14 października 2014 r.  O nowoczesnych i innowacyjnych trendach w edukacji rozmawiali m.in.tacy eksperci  jak: prof. Gerald Hűther z Niemiec, autor bestselerowej książki „Wszystkie dzieci są zdolne” Barbara Prashnig z Nowej Zelandii.

Podpisaniem umowy partnerskiej z Maastricht School of Management dotyczącej realizacji studiów Executive MBA w Bydgoszczy, zainaugurowano 9 października 2014 r. działalność Szkoły Biznesu WSG.W uroczystości udział wzięli: Ambasador Królestwa Holandii, J. E. Mr. Paul Bekkers, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes oraz Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. 10 października nasi partnerzy zrealizowali MBA DAY, pokazowy moduł zajęć.Fotoreportaż tutaj

Akademia zniżka na wpisowe ma jubileusz 25lat Solidarność jest obowiązkiem MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 Przedszkole CSC LATO 2014 CSC LATO 2014 Offerty
WSG w gwarach