Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, dr Daria Pracka poprowadzi w WSG cykl bezpłatnych, otwartych wykładów nt. biologicznych i fizjologicznych podstaw prokreacji człowieka i metod rozpoznawania płodności.Na pierwsze spotkanie serdecznie zaprszamy już 18.03.2015 w godz. 12:15- 13:45 sala B1, budynek B.Kolejne wykłady z tego cyklu odbędą się 25.03., 1.04., 15.04., w godz. 12:15- 13:45, s. B1.

14 marca serdecznie zapraszamy na dzień otwarty Szkoły Biznesu MBA w Wyższej Szkole Gospodarki.Otwarte i bezpłatne zajęcia odbywać się będą w godzinach 10.00-13.00 w auli K1 przy ulicy Naruszewicza. Moduły w języku angielskim i polskim! Szczególowy program

tutaj

Wyższa Szkoła Gospodarki patronuje organizowanej przez Katedrę Medycyny Regeneracyjnej Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, międzynarodowej konferencji.Spotkanie naukowców z całego świata wspierane przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Medycyny Regeneracyjnej AKSOLOTL, odbędzie sie w dniach 14-15 marca w Bydgoszczy.Udział w nim wezmą wybitni specjaliści reprezentujący krajowe oraz zagraniczne ośrodki naukowe.

Student  WSG Łukasz Ułanowski zajął I miejsce w ogólnopolskim konkursie fotograficznym "Photo Grants Challenge. Sztuka Wolności", organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Doceniona przez internautów i jurorów kolekcja zdjęć Łukasza, nawiązująca do obszarów wsparcia funduszy norweskich i funduszy EOG, powstała w Muzeum Fotografii Wyższej Szkoły Gospodarki. Można ją obejrzeć na stronie: http://photograntschallenge.pl/kolekcje-finalowe/lukasz-ulanowski,6.

MBA day Zerowe wpisowe jubileusz 25lat Akademia Solidarność jest obowiązkiem MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 MBA Gaudeamus
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu