Realizowany przez WSG projekt „Nowa ścieżka kariery – to program aktywizacji zawodowej nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.Skierowany  do 120 nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty  zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia po dniu 31 grudnia 2012 r. z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Więcej informacji na stronie internetowej: www.nowasciezkakariery.byd.pl

Zapraszamy dzieci do najstarszej grupy wiekowej Przedszkola Akademickiego WSG. Przedszkole Akademickie WSG realizowane jest w ramach projektu "Nasze dzieci pod dobrą opieką - przedszkole zakładowe przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy", co umożliwia rodzicom oraz ich dzieciom bezpłatne korzystnie z opieki przedszkolnej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: www.projektprzedszkole.byd.pl

20 kierunków i kilkadziesiąt obszarów studiów. Programowanie i technologie www,  Fizjoterapia estetyczna z kosmetologią. International business, gerontologia, to niektóre nasze premierowe propozycje na nowy rok akademicki. Rekrutacja już ruszyła! Wszystkich Kandydatów przed złożeniem dokumentów prosimy o rejestrację na stronie www.wirtualna.byd.pl

Sukces Wyższej Szkoły Gospodarki w ogólnoświatowym rankingu uczelni wyższych! Wyższa Szkoła Gospodarki znalazła się na 249. miejscu wśród uczelni z całego świata oraz na 11. miejscu wśród polskich uczelni w nowym, ogólnoświatowym rankingu uczelni wyższych – U-Multirank, w kategorii „Economic Involvement Ranking”  Ranking jest dostępny na stronie www.umultirank.org

Od przyszłego roku akademickiego WSG oraz nasza partnerska uczelnia SMK University of Applied Social Sciences,oferować będą wspólny program podwójnego dyplomowania w zakresie „International Marketing and Branding”. Absolwenci tego innowacyjnego kierunku studiów otrzymają dwa dyplomy – polski i litewski!

zniżka na wpisowe ma jubileusz 25lat Solidarność jest obowiązkiem MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 Przedszkole CSC LATO 2014 CSC LATO 2014
WSG w gwarach