Studia I stopnia

Studia I stopnia

 
Studia licencjackie i inżynierskie
Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Gospodarki obejmuje kilkadziesiąt obszarów studiów licencjackich i inżynierskich przygotowanych w oparciu o potencjał 20 kierunków. Każdy Kandydat znajdzie obszar studiów odpowiadający jego zainteresowaniom, predyspozycjom, zgodny z planami przyszłej kariery zawodowej. Studia licencjackie i inżynierskie zapewniają zdybcie wiedzy i umiejętności w wybranym obszarze, przygotowują do pracy w  zawodzie, a ich absolwent uzyskuje tytuł licencjata bądź inżyniera w czasie 6 lub 7 semestrów nauki. Po ich ukończeniu można kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych.
 
Zdrowie, Sport, Turystyka

Nowoczesne studia związane z kierunkami Fizjoterapia, Dietetyka, Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja przygotowujące do pracy w najszybciej rozwijających się sektorach usług. Dla ludzi preferujących zdrowy tryb życia oraz otwartych na świat. Obszar łączy w sobie wiele dziedzin, dzięki czemu absolwent uzyskuje kompleksową wiedzę o wszystkich kluczowych elementach i mechanizmach działania usług specjalistycznych takich jak np. obsługa turystyczna, wychowanie fizyczne, ratownictwo medyczne, fizjoterapia czy zarządzanie w sporcie. Pasja poparta wyselekcjonowaną i praktyczną wiedzą umożliwia odnalezienie zupełnie nowych i pożądanych przez pracodawców obszarów zatrudnienia w działalności sportowej, medycznej czy turystycznej jak również stanowi odpowiedz na nieustannie poszerzającą się przestrzeń samozatrudnienia profesjonalistów branżowych również poza granicami naszego kraju.

Szpitale i poradnie specjalistyczne, sanatoria oraz  wellness i spa, obiekty sportowe i rekreacyjne, imprezy sportowe i turystyczne, edukacja i promocja zdrowia, ratownictwo, poradnictwo dietetyczne, gastronomia i rozrywka, hotelarstwo, biura turystyczne.


Nauki Społeczne

Programy studiów oparte o zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych praktyków z zakresu nauk społecznych - SocjologiiPedagogiki czy Zarządzania, prowadzące do uzyskania uniwersalnego wykształcenia przydatnego na każdym stanowisku pracy. Studia dla osób o wysokich kompetencjach komunikacyjnych i wrażliwości społecznej, zorientowanych na pracę z ludźmi i dla ludzi. Interdyscyplinarność programów daje dużą elastyczność na rynku pracy oraz umiejętność reakcji na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość społeczną. Zakres poznawanych zagadnień społecznych jest niezwykle szeroki od kompetencji pedagogicznych i psychologicznych poprzez metody badań społecznych, techniki zarządzania i komunikacji społecznej, funkcjonowanie mediów, aż po wiedzę związaną z pomocą i opieką nad każdą komórką życia społecznego od dziecka po osoby starsze.

Doradztwo zawodowe, zarządzanie kadrami (HR), public relations, badania rynku i marketing, opinia publiczna, dziennikarstwo i media, oświata, edukacja przedszkolna i opieka nad dziećmi, poradnictwo rodzinne, pomoc społeczna, organizacje pozarządowe, ekonomia społeczna.
 

Język i Kultura

Obszary studiów odnoszące się do efektów kształcenia na kierunkach humanistycznych - Filologia oraz Socjologia o profilu praktycznym. Przygotowane z myślą o osobach z szerokimi kompetencjami humanistycznymi i interpersonalnymi oraz predyspozycjach językowych i międzynarodowych. Kształcą specjalistów dla sektora usług kulturalnych i rozrywkowych oraz edukacji i mediów. Nowoczesna wiedza z zakresu dziedzictwa kulturowego, problemów współczesnej kultury i sztuki oraz języka. Wzmocniona umiejętnościami menedżerskimi z zakresu organizacji imprez, zarządzania kulturą oraz sposobów jej finansowania. Znajomość języków obcych i kompetencje społeczno-humanistyczne stanowią dwa nieodłączne elementy, stając się atutem przy poszukiwaniu pracy na europejskim rynku pracy.

Działalność artystyczna, instytucje kultury, sektor rozrywki, animacja kulturalna, media, PR i reklama, wydawnictwa, grafika i techniki multimedialne, edukacja i nauczanie języków, tłumaczenia, negocjacje i biznes międzynarodowy
 

Budownictwo i projektowanie

Jedne z najbardziej poszukiwanych obszarów na rynku pracy związane z takimi prestiżowymi kierunkami jak Budownictwo, Architektura, Gospodarka Przestrzenna, Informatyka. Specjalistyczna i ukierunkowana wiedza branżowa, obejmująca zagadnienia praktyczne umożliwiając absolwentom zdobycie umiejętności, dzięki którym z powodzeniem będą mogli wykonywać zawód inżyniera i uzyskać uprawnienia zawodowe uznawalne w całej Europie. Oferta dla kreatywnych osób z wyobraźnią . Podejmując studia na tych obszarach zyskujesz praktyczne kształcenie w zakresie m.in. kształtowania przestrzeni i krajobrazu, technologii budowlanych i materiałoznawstwa, projektowania wnętrz i designu. Umiejętności stosowania nowoczesnych technologii i technik komputerowych w projektowaniu. Wszechstronna wiedza z zakresu techniki i sztuki.

Projektowanie i konstrukcje, organizacja prac budowlanych i inwestycji, architektura i dekoracja wnętrz, techniki komputerowe, instalacje inteligentne, administracja publiczna i gospodarka przestrzenna, urbanistyka, zarządzanie i obrót nieruchomościami, inżynieria środowiska.

Pełna oferta studiów I stopnia dostępna na stronie www.oferta.byd.pl
Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Biuro Rekrutacji
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

Biuro Obsługi Zarządu Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
  • Transport & Logistics Supply Chain - Wojciech Goliński
© 2018 Wyższa Szkoła Gospodarki