WSG liderem Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2020

WSG liderem Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2020

19cze2020

Z radością informujemy, iż kapituła konkursowa Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2020 przyznała Wyższej Szkole Gospodarki Godło Promocyjne LIDER INNOWACJI ® aż w dwóch kategoriach!

Godło Promocyjne Lider Innowacji ® jest przyznawane za szczególne zasługi w dziedzinie wynalazczości, celem uhonorowania i promowania osób i instytucji, których działalność przyczynia się do promocji i wdrożeń wynalazków oraz do rozwoju bazującego na innowacjach. Jest tytułem honorowym, a prawo jego używania regulują zasady używania znakutowarowego słowno-graficznego, zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP. Konkurs organizowany jest od 2001 roku, ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział osoby fizyczne i prawne spełniające warunki regulaminowe.

W tegorocznej edycji Wyższa Szkoła Gospodarki wygrała w dwóch kluczowych kategoriach:

„ Pro publico bono” nagrodę przyznano Krzysztofowi Sikorze - Prezydentowi Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, promotorowi, organizatorowi i mecenasowi przedsięwzięć o dużym znaczeniu dla rozwoju człowieka i gospodarki, inicjatorowi zastosowań nowoczesnych technologii w wielu obszarach życia — za szeroką działalność na rzecz gospodarczego i innowacyjnego rozwoju kraju, a szczególnie województwa kujawsko-pomorskiego, jako regionu, w którym praktycznie rozwijana jest gospodarka oparta na wiedzy, a także za aktywność na rzecz rozwoju kultury, sportu, turystyki i współpracy międzynarodowej oraz za działalność charytatywną wspierającą integrację dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

 „Instytucja Naukowa” nagrodę przyznano Wyższej Szkole Gospodarki z Bydgoszczy za 30 lat nieprzerwanego kształcenia kadr dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce Północnej, za aktywną współpracę w dziedzinie innowacji z licznymi uczelniami zagranicznymi oraz umiędzynarodowienie studiów biznesowych, których absolwenci po powrocie do swoich krajów w Europie, Azji i Afryce są najlepszymi ambasadorami współpracy gospodarczej z Polską; za inicjowanie konsorcjów naukowych i naukowo-biznesowych realizujących innowacyjne projekty gospodarcze i społeczne oraz aktywną współpracę w ramach klastrów i innych organizacji przedsiębiorców na rzecz rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, jako regionu, w którym praktycznie wdrażana jest gospodarka oparta na wiedzy.

 

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Biuro Rekrutacji
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

Biuro Obsługi Zarządu Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
  • Transport & Logistics Supply Chain - Wojciech Goliński
© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki