drukuj    poleć stronę

Go?cie uczelni


 • Keanu Reeves - kanadyjski aktor, jeden z najlepiej op?acanych aktorów swojej generacji. Kultowy Neo z sagi "Matrix". Go?? honorowy Festiwalu Camerimage w Bydgoszczy.

 • Aleksander Kwa?niewski - Prezydent RP w latach 1995 - 2005

 • Vladyslav Kanevsky — Radca-Minister Ambasady Ukrainy

 • prof. Leszek Balcerowicz - ekonomista i polityk,wicepremier i minister finansów w rz?dzie Tadeusza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiegoi Jerzego Buzka,Prezes Narodowego Banku Polskiego. Kawaler Orderu Or?a Bia?ego.

 • Prof. Magdalena ?roda - filozof, etyczka, publicystka, feministka.

 • Ojciec Jan Góra - zakonnik, doktor teologii, duszpasterz akademicki; organizator ogólnopolskich Spotka? M?odzie?y na Polach Lednickich.

 • Wojciech Cejrowski - dziennikarz, satyryk, podró?nik, autor ksi??ek i publikacji prasowych, publicysta katolicki, socjolog.

 • Kurt Scheller - szef kuchni, krytyk kulinarny, za?o?yciel Akademii Kulinarnej.

 • Karol Okrasa - kucharz, prowadz?cy programy kulinarne w telewizji.

 • dr Grzegorz Russak - kucharz, gaw?dziarz, Prezes Polskiej Izby Produktu.

 • Jan Maria Rokita - polityk, Pose? na Sejm RPw latach 1989 - 2007.

 • Paolo Del Bianco - Dyrektor Fundacji Romualdo Del Bianco z Florencji.

 • dr Rafa? Dutkiewicz - przedsi?biorca i samorz?dowiec, od 2002 r. Prezydent Wroc?awia.

 • Bronis?aw Komorowski - Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

 • Donald Tusk - polityk,w latach 2007 - 2014 r. Prezes Rady Ministrów, w 2014 nominowany do obj?cia stanowiska przewodnicz?cego Rady Europejskiej (od 1 grudnia 2014).

 • Profesor Zyta Gilowska - polska polityk, prrofesor nauk ekonomicznych, minister finansów oraz wicepremier w rz?dach Kazimierza Marcinkiewicza oraz Jaros?awa Kaczy?skiego, pos?anka na Sejm, cz?onkini Rady Polityki Pieni??nej.

 • Profesor Aldona Sowi?ska-Kamel - polska ekonomistka, polityk, w 2001r. Minister Skarbu Pa?stwa.

 • Agata M?ynarska - dziennikarka, konferansjerka i prezenterka telewizyjna.

 • Roman Kluska - przedsi?biorca, twórca i by?y Prezes gie?dowej spó?ki "Optimus" SA. Laureat Nagrody Kisiela 2003 za "walk? z bezprawiem aparatu pa?stwowego".

 • Mariusz Max Kolonko - dziennikarz, by?y korenspondent TVP i TVNe USA, publicysta, prezenter i producent telewizyjny.

 • Józef Skrzek - polski multiinstrumentalista, wokalista i kompozytor.

 • Marek Piekarczyk - muzyk, lider zespo?u TSA, juror Voice of Poland

 • Robert Jackson Gamble - ameryka?ski prawnik i polityk zwi?zany z Parti? Republika?sk?.

 • Michael Schudrich - naczelny rabin Polski

 • Gra?yna Staniszewska - polityk, Pos?anka na Sejm, Senator V kadencji, Pos?anka do Parlamentu Europejskiego.

 • Janusz Palikot - przedsi?biorca, polityk, pose? na Sejm.

 • Jan Kanty Pawlu?kiewicz - kompozytor piosenek, muzyki teatralnej i filmowej.

 • Marek Nied?wiecki - dziennikarz muzyczny, prezenter Programu IIIPolskiego Radia

 • Krzysztof Skowro?ski - dziennikarz telewizyjny, radiowy i prasowy.

 • Aga Zayran - polska wokalistka jazzowa.

 • El?bieta Dzikowska - historyk sztuki, sinolog, podró?niczka.

 • Ewa Kopacz - polityk, w latach 2011–2014 marsza?ek Sejmu VII kadencji. Od 22 wrze?nia 2014r. Prezes Rady Ministrów RP

 • prof. Grzegorz Ko?odko - polityk, profesor nauk ekonomicznych, wicepremier i minister finansów w latach 1994–1997 i 2002–2003

 • Dorota Zawadzka - polski psycholog rozwojowy

 • Irena Karel i Daniel Olbrychski - podczas Festiwal Plus Camerimage 2012

 • ?p. Jan Machulski – polski aktor filmowy, teatralny i telewizyjny, re?yser i pedagog. Pomys?odawca Alei Gwiazd w ?odzi

 • Irena Jarocka - piosenkarka i aktorka filmowa

 • Joanna Liszowska - aktorka filmowa i teatralna,piosenkarka

 • Janusz Korwin-Mikke - publicysta i polityk

 • Marcin Daniec - satyryk, kabereciarz

 • Teresa Piotrowska - polityk, urz?dnik pa?stwowy, samorz?dowiec, pos?anka na Sejm IV, V, VI i VII kadencji, od 2014 Minister Spraw Wewn?trznych

 • Micha? F. Zaleski - Prezydent Torunia oraz Rafa? Bruski - Prezydent Bydgoszczy podczas debaty w WSG

 • Prof. Jerzy Bralczyk - polski j?zykoznawca, specjalista w zakresie j?zyka mediów, reklamy i polityki

 • Rados?aw Sikorski - polityk, politolog, dziennikarz, w latach 2005-2007 Minister Obrony Narodowej, 2007-2014 Minister Spraw Zagranicznych, od 2014 Marsza?ek Sejmu

 • Stan Borys - wokalista, kompozytor, aktor, poeta

 • Tomasz Opasi?ski - grafik komputerowy, obecnie zamieszka?y w USA

 • Tomasz Stockinger - aktor filmowy i teatralny

 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu