drukuj    poleć stronę

Naj WSG


By? pierwszym to cz?sto by? najlepszym. Czasami to po prostu wyprzedza? innych - w ideach, dzia?aniach, tempie rozwoju. Wy?szej Szkole Gospodarki zdarza si? i jedno, i drugie. To zas?uga pracuj?cych i studiuj?cych tu ludzi, atmosfery, i o czym nigdy nie zapominamy, przyjació? i partnerów, którymi Uczelnia otacza si? od chwili powstania. Wspólnie inicjujemy, tworzymy, inspirujemy innych. W ten sposób rodz? si? warto?ci – przemijaj?ce i trwa?e. Czasem spektakularne sukcesy. Rzadko mieszcz? si? w murach i na okre?lonym terenie. To w?a?nie najwi?ksza satysfakcja – s?u?y? miastu, regionowi, budowa? lepsz? jako?? ?ycia mieszka?ców – dostrzega? korzy?ci z naszej pracy i dzieli? si? efektami. 

wydarzy?o si? w 2013
wydarzy?o si? w 2012
wydarzy?o si? w 2011
wydarzy?o si? w 2010
wydarzy?o si? w 2009
wydarzy?o si? w 2008
wydarzy?o si? w 2007
wydarzy?o si? w 2006
wydarzy?o si? w 2005
wydarzy?o si? w 2004
 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu