drukuj    poleć stronę

Rankingi


 

Ranking 2011

Perspektywy

 • 1 miejsce w Bydgoszczy - Ranking niepublicznych uczelni magisterskich 
 • 3 miejsce w województwie kujawsko – pomorskim - Ranking niepublicznych uczelni magisterskich
 • 48 miejsce w Polsce - Ranking niepublicznych uczelni magisterskich (na 101 sklasyfikowanych uczelni)

Wprost

 • Ranking Szkó? Wy?szych 19 miejsce w Polsce

Ranking 2010

Home&Market

 • Ranking prywatnych wy?szych szkó? biznesu – 6 miejsce w Polsce

Podranking

 • Liczba studentów przyj?tych na studia stacjonarne w roku 2009/2010 – 5 miejsce
 • Liczba studentów przyj?tych na studia niestacjonarne w roku 2009/2010 – 13 miejsce
 • Poziom zbiurokratyzowania uczelni – 13 miejsce
 • Najlepsza Uczelnia nadaj?ca tytu? najwy?ej magistra – 3 miejsce
 • Najlepsza Uczelnia w poszczególnych województwach – kujawsko- pomorskie (Bydgoszcz)
 • Uczelnia z najwy?szym poziomem edukacji – 8 miejsce

Rzeczpospolita – ranking edukacyjny Perspektywy

 • 96 najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich – 47 miejsce
 • Najlepsi w województwie kujawsko – pomorskim (Bydgoszcz) – 3 miejsce

Perspektywy

 • Wy?sze Niepubliczne Szkolnictwo Zawodowe – 18 miejsce

Wprost

 • 9 miejsce w kraju na 34 pozycje
 • 4 miejsce w Polsce w badaniach
 • 1 miejsce w kujawsko-pomorskim w badaniach

Ranking 2009

Home&Market

 • Ranking prywatnych wy?szych szkó? biznesu – 7 miejsce
 • Podranking
 • Najlepsza Uczelnia nadaj?ca tytu? najwy?ej magistra – 3 miejsce
 • Najlepsza Uczelnia w poszczególnych województwach – kujawsko- pomorskie (Bydgoszcz)

Rzeczpospolita – ranking edukacyjny Perspektywy

 • 96 najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich – 49 miejsce
 • Wiarygodna Szko?a
 • 86 miejsce w rankingu

Podrankingi

 • Uczelnia nadaj?ca tytu? magistra – 30 miejsce

Ranking 2008

Home&Market

 • Ranking prywatnych wy?szych szkó? biznesu – 14 miejsce

Podranking

 • Najlepsza Uczelnia nadaj?ca tytu? najwy?ej magistra – 10 miejsce

 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK klient
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu